www.nieruchomoscidsplus.pl

Anna Strzelczyk

Pomoc frankowiczom – na czym polega odfrankowienie lub unieważnienie kredytu?

Ponieważ kryzys finansowy nadal dotyka polskich obywateli, wielu z nich czuje się bezradnych i sfrustrowanych. Na szczęście dostępna jest pomoc dla tych, których dotknęła afera frankowa, a określa się ich jako frankowiczów. W tym artykule opisano zasoby i programy pomocowe, które są obecnie dla nich dostępne. Należy pamiętać, że chociaż ta sytuacja spowodowała znaczne trudności, dostępne są opcje, które pomogą osobom bezpośrednio nią dotkniętym stanąć na nogi. Obecnie 98% frankowiczów wygrywa sprawy w sądzie, dlatego warto współpracować z kancelariami i adwokatami, aby przeanalizować, czy są szanse na unieważnienie kredytu frankowego i odzyskanie pieniędzy lub odfrankowienie. Szanse na wygraną są duże, zwłaszcza jeśli skorzystamy ze skutecznej pomocy dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach.

Frankowicze – pomoc, z jakiej mogą skorzystać 

Frankowicze (osoby, które zaciągnęły w Polsce kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich) często znajdują się w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o spłatę kredytu. Aprecjacja franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego zaowocowała wyższymi miesięcznymi płatnościami dla tych kredytobiorców, którzy z trudem nadążają ze spłatą kredytu. Wielu frankowiczów zostało przytłoczonych długami i zalega z płatnościami, co prowadzi do potencjalnej egzekucji komorniczej.

pomoc frankowiczom bank

Aby pomóc frankowiczom utrzymać się na powierzchni, banki powinny bardziej aktywnie oferować opcje refinansowania. Pozwoliłoby to kredytobiorcom na zamianę wysoko oprocentowanego kredytu we franku szwajcarskim na kredyt denominowany w złotych polskich lub innych walutach, które wiążą się z mniejszym ryzykiem kursowym. Jest to tak zwane odfrankowienie kredytu. Ponadto banki mogą oferować niższe stopy procentowe lub wydłużać okresy spłaty dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji, aby mogli nadrobić zaległości i być na bieżąco ze swoimi kredytami.

Wreszcie frankowicze powinni zwrócić się o pomoc do doradców finansowych lub prawników, jeśli mają trudności ze spłatą swoich kredytów frankowych. Profesjonalista może udzielić wskazówek na temat dostępnych opcji restrukturyzacji zadłużenia, które mogą ułatwić im powrót na właściwe tory finansowe. 

Pomoc dla Frankowiczów 2023. Warto współpracować z kancelarią prawną!

Skutki zaciągnięcia kredytów we frankach szwajcarskich to wciąż problem wielu osób w Polsce. Ci, którzy zaciągnęli takie pożyczki, często zostają z wysokimi odsetkami i długiem, którego nie są w stanie spłacić. Aby pomóc frankowiczom, dostępnych jest kilka opcji prawnych. W pierwszej kolejności pożyczkobiorcy mogą złożyć skargę do Rzecznika Finansowego lub skontaktować się z Federacją Konsumentów w sprawie swoich praw jako konsumentów. Mogą również skontaktować się z Krajowym Rejestrem Długów, aby sprawdzić, czy ich pożyczka jest prawidłowo zarejestrowana w systemie i upewnić się, że wszystkie płatności zostały uregulowane w terminie. 

zadłużenie we frankach

Dodatkowo istnieje możliwość negocjowania bezpośrednio z bankami lub instytucjami kredytowymi niższego oprocentowania, lub korzystniejszych warunków płatności. Wreszcie frankowiczom przysługuje regres na drodze sądowej, jeżeli wszystkie inne środki zawiodą. Może to obejmować złożenie wniosku o unieważnienie umowy kredytowej z powodu nienależytego wykonania przez którąkolwiek ze stron lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu nadmiernego zadłużenia przekraczającego możliwości spłaty. 

Korzystając ze wszystkich dostępnych opcji i szukając profesjonalnej pomocy prawnej, osoby zmagające się z kredytami we frankach szwajcarskich, mogą znaleźć rozwiązania, które pozwolą im stanąć na nogi. W 2023 roku wpływa coraz więcej nowych pozwów przeciwko bankom, a w drugiej połowie roku ma zapaść wyrok TSUE i rozwiązanie kwestii opłaty za bezumowne korzystania z kapitału

Ile jest frankowiczów w Polsce? Kredyt we frankach

Kredyty frankowe były oferowane przez banki w latach 2004 – 2010 i były atrakcyjne ze względu na niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów złotowych. Przez kilka lat kurs CHF był bardzo stabilny. Niestety, gdy kurs waluty drastycznie się zmienił, kredytobiorcy stwierdzili, że spłata kredytu w złotówkach jest droższa, niż początkowo przewidywali, a rata dużo wyższa. Dodatkowo okazało się że banki stosowały klauzule abuzywne, czyli niedozwolone zapisy w umowach kredytu. To wszystko pozwala na wygrywanie spraw frankowych i uzyskiwanie pozytywnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Dane, jakie podaje Biuro Informacji Kredytowej, mówią o tym, że obecnie 899 tysięcy Polaków spłaca kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, co stanowi 5,95% wszystkich umów kredytowych w Polsce. Najwięcej kredytów frankowych udzielił PKO Bank Polski na łączną kwotę 22,1 miliardów złotych. 

Ile frankowicze mogą zyskać na porozumieniach z bankami?

Poza przedstawianiem swoich roszczeń przed sądem warto spróbować dochodzić swoich praw i załatwić sprawę z bankiem. Zawierając umowy z bankami, frankowicze mogą zyskać szereg korzyści. Banki oferują teraz frankowiczom pewien stopień oddłużenia jak anulowanie opłat za zwłokę lub zapewnienie specjalnych warunków spłaty. Mogą także obniżyć oprocentowanie lub wymienić kredyty na złotówki po niższym kursie. Dodatkowo banki mogą zgodzić się na moratorium na płatności na okres do pięciu lat – dając kredytobiorcom czas na finansową odbudowę przed spłatą kredytu. 

Wreszcie, niektóre banki dokonują nawet płatności gotówkowych na rzecz frankowiczów jako alternatywnej formy rekompensaty za straty, jakie mogły ponieść z powodu wahań kursów walut. Wszystkie te środki mogą ułatwić życie frankowiczom i dać im przestrzeń, w której będą mogli efektywniej zarządzać swoimi finansami w przyszłości. 

Jeżeli sam jesteś frankowiczem i szukasz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich jest w trudnej sytuacji w związku z posiadaniem kredytu we frankach, obejrzyj mój video podcast #17 na kanale Nieruchomości bez ściemy, czyli pogadanki Anki: Kto może pomóc frankowiczom? Czy kredyt we frankach to wyrok? Wywiad z Michałem Nowakiem 

W tym odcinku rozmawiam z Michałem Nowakiem, który dla swoich Klientów skutecznie odzyskuje pieniądze z banków, instytucji finansowych oraz firm ubezpieczeniowych. W rozmowie opowiada między innymi o tym, co trzeba zrobić, aby wystąpić do sądu o unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich.

5/5 - (1 ocen)