www.nieruchomoscidsplus.pl

Anna Strzelczyk

Pośrednik nieruchomości – złodziej czy partner?

Pośrednik powinien dokonać profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie, gdyż zawsze w grę wchodzi majątek klientów. Musi być nienaganny pod każdym względem, aby wzbudzać zaufanie. Nadal jednak temat pośredników nieruchomości wywołuje wiele kontrowersji i często budzi negatywne emocje wśród klientów. Często pojawia się nawet pytanie, czy pośrednik nieruchomości to złodziej, czy partner? 

Z jednej strony, niektórzy uważają, że pośrednicy nieruchomości są jedynie po to, aby „wyciągać” pieniądze od klientów i nie mają żadnego realnego wkładu w proces sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Często zarzuca się również, że wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby przekonać klientów do wyboru konkretnej nieruchomości, która nie zawsze jest najlepsza dla klienta.

Z drugiej strony, pośrednicy nieruchomości „z prawdziwego zdarzenia” odgrywają ważną rolę w procesie sprzedaży czy wynajmie nieruchomości. Mają wiedzę o rynku nieruchomości, wiedzą, jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznej transakcji, a także potrafią negocjować warunki umowy w imieniu klienta. Dzięki temu klient może zaoszczędzić wiele czasu i stresu, który związany jest z samodzielnym poszukiwaniem nieruchomości i negocjowaniem warunków transakcji.

Kto płaci pośrednikowi nieruchomości? 

W większości przypadków koszty pośrednika nieruchomości ponosi sprzedający lub wynajmujący nieruchomość. Oznacza to, że pośrednik pobiera prowizję od sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, która jest zwykle procentowym udziałem w cenie sprzedaży lub czynszu najmu.

W niektórych przypadkach koszty pośrednika mogą być również ponoszone przez nabywcę lub najemcę nieruchomości, ale takie sytuacje są rzadsze. W przypadku wynajmu nieruchomości, koszty pośrednika mogą być podzielone między wynajmującego i najemcę, ale zwykle większa część prowizji zostaje pobrana od wynajmującego.

pośrednik nieruchomości partner

Warto również pamiętać, że koszty pośrednika nieruchomości mogą być negocjowane i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej wartość rynkowa, czas trwania umowy i wiele innych.

Ile zarabia pośrednik nieruchomości? Ile wynosi prowizja?

Wysokość prowizji pobieranej przez pośrednika nieruchomości zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej wartość rynkowa, czas trwania umowy, a także polityka prowizyjna danej agencji nieruchomości. W Polsce prowizja ta zwykle wynosi od 2 do 6% wartości sprzedaży lub odstępnego nieruchomości.

Dla przykładu, jeśli cena sprzedaży nieruchomości wynosi 500 000 złotych, a pośrednik pobiera prowizję w wysokości 3%, to wynagrodzenie dla agenta nieruchomości wyniesie 15 000 złotych. W przypadku wynajmu nieruchomości, prowizja zwykle wynosi równowartość jednego miesięcznego odstępnego.

Warto jednak pamiętać, że wysokość prowizji nie jest jedynym kosztem związanym z wynajmem lub sprzedażą nieruchomości. Istnieją również inne koszty, takie jak opłaty za notariusza (oprócz taksy notarialnej są opłaty sądowe i skarbowe), podatki od nieruchomości czy koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu.

Czy pośrednik nieruchomości może brać prowizję od obu stron? 

Tak. W wielu przypadkach biura nieruchomości pobierają prowizję zarówno od sprzedającego, jak i kupującego. Bywa również tak, że sprzedający płaci większą stawkę, a kupujący – mniejszą. 

Oczywiście, w zależności od tego, czy umowę pośrednictwa podpisuje się ze sprzedającym, czy z kupującym nieruchomość, czynności pośrednika będą polegały odpowiednio na pośrednictwie w zbyciu lub nabyciu. Nie oznacza to jednak, że pośrednik nie może zawrzeć dwóch umów – jednej z nabywcą, drugiej ze zbywcą. Reprezentowanie dwóch stron transakcji i to tak by były usatysfakcjonowane – jest możliwe. Mimo to wielu agentów nieruchomości podejmuje decyzję, aby specjalizować się w świadczeniu usługi tylko dla  jednej strony transakcji.

Kiedy pośrednik nie ma prawa do prowizji?

Zacznijmy od tego, że obowiązkiem każdego pośrednika jest zawarcie z klientem umowy w formie pisemnej. Umowa ta przewiduje, że przez czas jej trwania pośrednik podejmuje czynności, za które będzie pobierał wynagrodzenie. Umowa nie prowadzi do osiągnięcia rezultatu, ale składa się z szeregu czynności, do których wykonania zobowiązuje się pośrednik. Umowa pośrednictwa nie jest więc umową rezultatu, tylko umową starannego działania. Na podstawie tej umowy pośrednik pomaga w sprzedaży nieruchomości. Jego zadaniem jest nastręczenie sposobności i zdejmowanie z klienta kłopotów związanych ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości. Jednak ostatecznie nie bierze odpowiedzialności za to, czy klient zawrze umowę, na której mu zależy. 

umowa z pośrednikiem nieruchomości

Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy, to pośrednikowi nadal przysługuje wynagrodzenie pod warunkiem, że określono je w umowie. Umowa powinna zawierać odesłanie do jasnych podstaw jego naliczania. Ustawodawca pozostawił stronom umowy pośrednictwa dużą swobodę w formułowaniu jej postanowień, a każde biuro ma prawo do własnych ustaleń z klientami.

Nawiązując współpracę z pośrednikiem nieruchomości, warto pamiętać także, aby zwrócić uwagę na fakt posiadania przez niego polisy OC. W biurze nieruchomości, które działa w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników powinien posiadać własne ubezpieczenie OC. 

Za co odpowiada pośrednik nieruchomości?

Pośrednik nieruchomości ma wiele obowiązków i odpowiedzialności związanych z procesem sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Oto kilka z najważniejszych:

  1. Pozyskanie ofert sprzedaży lub wynajmu nieruchomości od właścicieli.
  2. Przeprowadzenie oględzin nieruchomości i zapewnienie, że jest ona przygotowana do sprzedaży lub wynajmu.
  3. Wycena wartości nieruchomości na podstawie lokalnej rynkowej sytuacji.
  4. Pozyskiwanie i informowanie klientów zainteresowanych kupnem lub wynajmem nieruchomości.
  5. Przeprowadzenie negocjacji między sprzedającym lub wynajmującym a klientem.
  6. Pomoc w przygotowaniu i podpisaniu umów pomiędzy sprzedającym lub wynajmującym a klientem.

Pośrednik nieruchomości ma również obowiązek informowania klientów o wszelkich kwestiach związanych z nieruchomością, takich jak jej stan techniczny, ewentualne wady i ograniczenia, a także wszystkie wymagane dokumenty i zezwolenia.

Pośrednik nieruchomości – na co uważać?

Po pierwsze, należy upewnić się, że wybrany przez Ciebie pośrednik nieruchomości posiada wymagane uprawnienia, licencje i doświadczenie. W Polsce jest to Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ważne, aby pośrednik był rzetelną osobą, z dobrą reputacją, który może zaoferować odpowiednią jakość usług.

Po drugie, należy sprawdzić, czy pośrednik nieruchomości ma odpowiednią znajomość rynku nieruchomości. Pośrednik powinien znać lokalną sytuację rynkową, aby umieć wycenić nieruchomość oraz pomóc w negocjacjach. Dobry pośrednik powinien również posiadać wiedzę z zakresu prawa nieruchomości, aby móc pomóc w rozwiązaniu problemów prawnych.

Po trzecie, należy dokładnie przejrzeć umowę przed podpisaniem jej z pośrednikiem nieruchomości. Ważne jest, aby umowa była jasna i przejrzysta, a wszelkie warunki i koszty usług pośrednictwa zostały dokładnie omówione. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda praca agenta nieruchomości, ile zarabia agent nieruchomości oraz czy klient może zweryfikować umiejętności i kompetencje niezbędne do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami? Wysłuchaj odcinek #21 podcastu: Anna Strzelczyk – „Nieruchomości bez ściemy, czyli pogadanki Anki” o tytule „Czy pośrednik to złodziej? Co zrobić, aby klient zaufał agentom nieruchomości?” #annastrzelczyk

5/5 - (1 ocen)